(Original title: ゼイラム)

ZEIRAM

97 min. / Release in Japan: Dec 21, 1991

DIRECTOR
Keita Amemiya
CAST
Yuko Moriyama
Kunihiko Ida
Mizuho Yoshida
Yukitomo Tochino
Riko Kurenai
Yukijiro Hotaru
CREW
Screenplay: Keita Amemiya, Hajime Matsumoto
Cinematography: Hiroshi Kidokoro
Lighting: Yoshimi Hosaka
Executive Producer: Shigeki Takeuchi, Hiroshi Ichida
Producer: Yoshinori Chiba, Kouichi Sugisawa
Duration/Release
97 min. / Release in Japan: Dec 21, 1991
Address :
TY Bldg., 2-22-18 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo 107-0062 Japan
E-mail :
intlsales@gaga.co.jp